Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2-3 1980
Rozwój zagospodarowania i ruchu turystycznego na Pomorzu Zachodnim oraz problemy perspektywiczne tego działu gospodarki narodowej

Autorzy: Czesław Piskorski
Data publikacji całości:1980
Liczba stron:18 (211-228)