Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2-3 1980
Kronika kulturalna Szczecina /Wrzesień-grudzień/ 1979 r.

Autorzy: Anna Gregorkiewicz
Data publikacji całości:1980
Liczba stron:7 (261-267)