Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3-4 1981
Główne kierunki badawcze w naukach pedagogicznych w środowisku szczecińskim w 35-leciu PRL

Autorzy: Franciszek Bereźnicki
Data publikacji całości:1981
Liczba stron:14 (67-80)