Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 3-4 1983
Zagadnienie współpracy portów bałtyckich

Autorzy: Marek Jaworski
Rok wydania:1983
Liczba stron:5 (177-181)