Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3-4 1962
Początki działalności Polskiej Partii Robotniczej na terenie Maszewa w powiecie goleniowskim w latach 1945-1946

Autorzy: Tomasz Kopiec
Data publikacji całości:1962
Liczba stron:4 (67-70)