Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3-4 1962
Wspomnienia z działalności Okręgowej Rady Związków Zawodowych woj. szczecińskiego w latach 1945-1948

Autorzy: Hieronim Niewiadomski
Data publikacji całości:1962
Liczba stron:8 (71-78)