Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 5-6 1962
Współpraca gospodarcza z krajami nierozwiniętymi w dziedzinie morskiego przemysłu rybnego

Autorzy: Michał Domagała
Data publikacji całości:1962
Liczba stron:26 (97-122)