Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 7-8 1962
Brandenburskie próby opanowania Pomorza w połowie XVI wieku

Autorzy: Zbigniew Brzycki
Data publikacji całości:1962
Liczba stron:27 (23-49)