Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2020.1-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2020
Konteksty „Poniemieckiego” Karoliny Kuszyk. O doświadczaniu „Polski zachodniej” oczami pokolenia lat 70. XX wieku

Autorzy: Marceli Tureczek
Data publikacji całości:2020
Liczba stron:24 (115-138)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czaplicka, Katarzyna, Joanna Zięba. Budziechów. Spacer przez wieki. Zielona Góra: Zielona Czapla, 2015.
2.Cziomer, Erhard. Zarys historii Niemiec powojennych 1945–1995. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
3.Gieba, Kamila. „Literatura dotycząca powojennych przesiedleń na tzw. Ziemie Odzyskane – przegląd koncepcji badawczych i próby definicji”. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 59 (2016), 2, 75–89.
4.Grudziński, Edmund. „Przeklęte słowo po niemieckie”. Głos Wielkopolski, 1.09.1946.
5.Halicka, Beata, Bogusław Mykietów, red., Kozaky – Pyrehne. Kozaki – Pyrzany. Polifonia pamięci o przymusowych migracjach we wspomnieniach Polaków, Niemców, Ukraińców. Skórzyn: Wydawnictwo Instytutowe, 2011.
6.Kalin, Arkadiusz. Mit Ziem Odzyskanych. Postkolonialny przypadek Ziemi Lubuskiej. Gorzów Wlkp.: Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2019.
7.Kołacki, Jerzy, Izabela Skórzyńska, red. Ziemia skrywa kości. Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2017.
8.Kuszyk, Karolina. Poniemieckie. Dostęp 2.01.2020. https://www.youtube.com/watch?v=5ON-xPGBUmc.
9.Kuszyk, Karolina. Poniemieckie. Wołowiec: Czarne, 2019.
10.Musekamp, Jan. Między Stettinem a Szczecinem. Metamorfozy miasta od 1945 do 2005. Poznań: Nauka i Innowacje, 2013.
11.O mnie. Dostęp 15.02.2020. http://archiwumkresowe.pl/.
12.Patorski, Ryszard, Marceli Tureczek. Międzyrzecz. Kronika siedemdziesięciolecia, cz. 2:
13.Trudny czas przemian – Międzyrzecz w latach 1990–2015. Międzyrzecz: Urząd Miejski, 2015.