Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 6 1966
Z działalności Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Naukowej Organizacji i Kierownictwa w latach 1965-1966

Autorzy: Izydor Maślankowski
Rok wydania:1966
Liczba stron:6 (143-148)