Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.3-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 2016
Historia oceny jakości wyrobów elektrycznych w Polsce

Autorzy: Janusz Nowastowski
Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: badania jakości produkty elektryczne laboratoria badawcze
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:17 (183-199)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono historię badań jakości produktów elektrycznych wytwarzanych w Polsce od początku produkcji elektrycznej. Pierwsze problemy jakości i normalizacji analizowano już na przełomie wieku XIX i XX. Prawidłowe podejście systemowe zaistniało w 1919 roku wraz z powołaniem do życia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, organizacji aktualnie liczącej ponad 23 tys. elektryków obchodzących niebawem stulecie swojej organizacji branżowej. Po omówieniu okresu przed drugą wojną światową, omówiono szczegółowo badania i stosowane oznaczenia w okresie 1945–2004. Kolejnym omówionym okresem jest czas po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i aktualnie stosowaną metodykę badań oraz oddziaływanie badań w krajach zachodniej Europy. Zamieszczono również wykaz akredytowanych laboratoriów prowadzących badania i oceny w szeroko rozumianej branży elektrycznej. Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca firmy produkcyjne, dzięki swojemu zaangażowaniu oraz we współpracy z organami państwowymi czuwa nad ciągłym podwyższaniem marki polskiego producenta w obszarze produkcji przemysłuelektrotechnicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu