Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.2-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2016
Proces translokacji miasta Łeby

Autorzy: Zygmunt Szultka
Uniwersytet Szczeciński (emerytowany)
Słowa kluczowe: historia Pomorza Łeba historia nowożytna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (27-40)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Translokacja miasta Łeby była kilkudziesięcioletnim procesem, trwającym od około 1560 do około 1600/10 roku, z wyraźną podcezurą roku 1590. Jej przyczyną nie był jednorazowy kataklizm – niszczące działanie fal morskich połączone z wichrami piaskowymi, ale wielowiekowe działanie tych niekorzystnych dla człowieka obiektywnych warunków przyrodniczych oraz czynniki subiektywne, kształtowane przez ambicje i działanie rodu Wejherów, dążącego – w miarę wzrostu zamożności i roli politycznej – najpierw do podporządkowania sobie Łeby pod względem gospodarczym i prawnym, a następnie jej przekształcenia z miasta książęcego na prawie lubeckim w prywatne miasto rodowe. Ideę tę zaszczepił Mikołaj Wejher na początku XVI wieku, zaś kontynuowali jego synowie: Franciszek, a zwłaszcza Ernest, ten ostatni na wielu płaszczyznach i nazbyt gwałtownie, nawet z naruszeniem praw książąt szczecińskich.
Pobierz plik

Plik artykułu