Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.2-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2016
Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego na Pomorzu Zachodnim w 1700 roku

Autorzy: Agnieszka Gut
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kalendarz gregoriański historia Pomorza historia nowożytna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:20 (69-88)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zmiana kalendarza juliańskiego na kalendarz „poprawiony” nie wywołała na Pomorzu Zachodnim większego zamieszania. W źródłach urzędowych nie zachowały się żadne ślady społecznej reakcji na usunięcie 11 dni w 1700 roku, przypominające chociażby oburzenie angielskiej ulicy na podobną kalendarzową reformę w 1752 roku. Nie znamy niestety odczuć przeciętnego Pomorzanina, w którego życiu nagle następnego dnia po 18 lutego 1700 roku pojawił się 1 marca. Jedyne znane nam problemy wiążą się wyłącznie z kwestią drukowania kalendarzy. W części brandenbursko-pruskiej wynikały one z wprowadzenia państwowego monopolu na druk almanachów przekazanego nowoutworzonemu Towarzystwu Naukowemu w Berlinie. Wywołało to opór miejscowych drukarzy, w tym urzędowego drukarza prowincji Johanna Nicolausa Ernsta, który okazał się jednak nieskuteczny. W części szwedzkiej natomiast, mimo iż tego typu rozporządzenia państwowe nie weszły w życie, również głównie wśród drukarzy widać zainteresowanie wprowadzaną zmianą. Tu jednak chodziło właśnie o przyznanie przez władcę przywileju na drukowanie oficjalnego kalendarza dla prowincji, co doprowadziło do sporów pomiędzydrukarzami, trwających kilka następnych lat.
Pobierz plik

Plik artykułu