Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.2-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2016
Obiektywna jakość życia w obszarze gospodarki komunalnej w województwie zachodniopomorskim na tle Polski

Autorzy: Barbara Kryk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: obiektywna jakość życia region gospodarka komunalna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (175-186)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Istotny wpływ na jakość życia mieszkańców ma gospodarka komunalna. Im jest ona lepsza, tym wyższy jest poziom jakości życia w regionie. Stąd postanowiono ocenić poziom obiektywnej jakości życia w zakresie gospodarki komunalnej w województwie zachodniopomorskim na tle innych województw. Umożliwiło to wskazanie obszarów wymagających poprawy. W opracowaniu wykorzystano metody desk research oraz analizy taksonomicznej.
Pobierz plik

Plik artykułu