Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.2-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2016
Potencjał kapitału ludzkiego Pomorza Zachodniego. Analiza przestrzenna

Autorzy: Maria Klonowska-Matynia
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: kapitał ludzki zasoby rozwój społeczno-gospodarczy wskaźnik zasobów kapitału ludzkiego
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:21 (187-207)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem niniejszego artykułu jest zbadanie zasobów kapitału ludzkiego (KL) województwa zachodniopomorskiego i określenie jego potencjału na tle innych województw w Polsce. W badaniu wykorzystano syntetyczny wskaźnik zasobów kapitału ludzkiego (WZKL), co pozwoliło na ustalenie stanu zasobów KL w poszczególnych województwach, a następnie na dokonanie hierarchii województw w oparciu o uzyskaną wartość wskaźnika KL. Analizę zasobów kapitału ludzkiego przeprowadzono w ujęciu przestrzennym i czasowym wykorzystując dane GUS BDL oraz dostępną literaturę. Przyjęto założenie o istnieniu dużego zróżnicowania przestrzennego w zasobach kapitału ludzkiego w województwach w Polsce. Założono także, iż poziom zasobów kapitału ludzkiego ulega zmianie w czasie i przestrzeni.
Pobierz plik

Plik artykułu