Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.1-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2015
Działalność dydaktyczna, wychowawcza oraz opiekuńcza Szkoły Międzynarodowej w Szczecinie w kontekście rozwoju szkolnictwa niepublicznego po 1989 roku

Autorzy: Barbara Żakowska
Szczecin
Słowa kluczowe: szkolnictwo niepubliczne Społeczne Towarzystwo Oświatowe demokratyzacja oświaty
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:20 (145-164)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu