Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.4-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 2015
Działalność społeczna w III sektorze na przykładzie szczecińskiego stowarzyszenia Równość na Fali

Autorzy: Katarzyna Zawadzka
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: trzeci sektor organizacje pozarządowe mniejszości seksualne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:17 (61-77)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu