Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.4-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 2015
Kronika sportowa Szczecina. Część XIX : rok 2014

Autorzy: Zbigniew Szafkowski
Emerytowany pracownik Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:39 (97-135)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu