Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2019.2-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2019
Szczeciński oddział Centralnej Agencji Fotograficznej 1970-1991

Autorzy: Paweł Miedziński ORCID
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie
Słowa kluczowe: Centralna Agencja Fotograficzna fotografia prasowa Stefan Cieślak Jerzy Undro Anatol Weczer Andrzej „Witusz” Wituszyński
Rok wydania:2019
Liczba stron:24 (133-156)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst dotyczy powstania i funkcjonowania w Szczecinie Oddziału Centralnej Agencji Fotograficznej ze szczególnym uwzględnieniem reakcji jej pracowników w czasach kryzysów politycznych – Marca’68 i Grudnia’70. Przedstawia także sylwetki fotoreporterów oraz ich dorobek.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródła niepublikowane:
2.Archiwum Akt Nowych w Warszawie: Centralna Agencja Fotograficzna, sygn. 1929; Polska Agencja Prasowa, sygn. 17/21; KC PZPR, Biuro Prasy 1354-237/XXXII-128; Zarząd Główny RSW „Prasa” 1888-11/32; Zarząd Główny RSW „Prasa” 1888-7/96; Zarząd Główny RSW „Prasa” 1888-6/12.
3.Archiwum Polskiej Agencji Prasowej: Akta osobowe, Sieńko Roman, sygn. 6141; Akta osobowe, Undro Jerzy, sygn. 7603; Akta osobowe, Wituszyński Andrzej, sygn. 7059.
4.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej: BU 1467/51; Sz 0012/521.
5.Archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie: Książka filmów nr 4.
6.Relacje:
7.Relacja Edmunda Bałuki z 7 VI 2006 r. w zbiorach autora.
8.Relacja Jerzego Undro z 20 III i 9 VIII 2018 r. w zbiorach autora.
9.Źródła publikowane:
10.Białecki T., Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945–1975, Szczecin 1978.
11.Białecki T., Prasa szczecińska, w: 25 lat prasy na ziemiach zachodnich i północnych, red. K. Benarz, Kraków 1972.
12.Cieślak S., Dwie pasje, w: Słowem i piórem. 50 lat dziennikarstwa na Pomorzu Zachodnim, red. T. Białecki, Szczecin 1996.
13.Eisler J., Polski rok 1968, Warszawa 2006.
14.Knap P., Szczecin w obiektywie Anatola Weczera, Szczecin 2011.
15.Kozłowski K., Wydarzenia marcowe 1968 roku w województwach szczeciński i koszalińskim w świetle źródeł, w: Żydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność. Materiały z sesji naukowej 27 czerwca 2003, Szczecin 2004.
16.Krasucki E., Historia kręci drejdlem. Z dziejów (nie tylko) szczecińskich Żydów, Łódź 2018.
17.Krasucki E., Przesilenie. Szczecińskie społeczeństwo i władza w styczniu i lutym 1971, Szczecin 2011.
18.Krasucki E., Szczeciński rok 1956. Uwagi o naturze zmiany, „Kronika Szczecina 2015−2016”, nr 34.
19.Kubaj A., Miedziński P., Stan wojenny w Szczecinie, Szczecin 2012.
20.Machałek M., Miedziński P., Zbuntowane miasto. Szczeciński Grudzień ’70 i Styczeń ’71, Szczecin 2008.
21.Miedziński P., Ikony grudnia ’70 – stycznia ’71. O fotografiach z tamtych dni, „Pamięć i Przyszłość” 2009, nr 6.
22.Miedziński P., Szczecińscy fotoreporterzy niewypowiedzianej wojny, „Pamięć.pl” 2012, nr 9.
23.Pan „Kurierek”…, „Kurier Szczeciński” 8 VI 2013.
24.Paziewski M., Grudzień 1970 w Szczecinie, Szczecin 2013.
25.Szpunar A., Kaźmierczak G., Szczecin i inne porty w obiektywie Macieja Jasieckiego, Szczecin 2016.
26.Wybrałem fotografowanie, „Kurier Szczeciński” 22 IX 2010.
27.Zawadka M., XV lat RSW „Prasa”, „Zeszyty Prasoznawcze” 1962, nr 3.
28.Złota miłość państwa Cieślaków… do siebie i fotografii, „Głos Szczeciński” 30–31 I 1999.
29.Prace magisterskie:
30.Matusewicz-Kozłowska J., Centralna Agencja Fotograficzna, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Stefanii Flak-Meissner, Uniwersytet Warszawski, 1987, mps w zbiorach Archiwum UW.
31.Opracowania:
32.Boniecki J., Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Przewodnik po zasobie fotografii 1840–2004, Warszawa 2005.
33.Encyklopedia Szczecina, red. T. Białecki, t. 1, Szczecin 1999.
34.Encyklopedia Szczecina, red. T. Białecki, t. 2, Szczecin 2000.
35.Encyklopedia Szczecina, red. T. Białecki, Szczecin 2015.
36.Słowem i piórem, 50 lat dziennikarstwa na Pomorzu Zachodnim, red. T. Białecki, Szczecin 1996.
37.W poszukiwaniu tożsamości. Październik 1956 na Pomorzu Zachodnim, red. M. Machałek, A. Makowski, Szczecin 2007.