Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2019.10-09
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 10 (2019)
W perspektywie Innego. Czytanie opowiadań Irit Amiel w kontekście psychologii międzykulturowej

Autorzy: Adam Regiewicz
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Słowa kluczowe: psychologia międzykulturowa dyskurs filozofia dialogu Irit Amiel Szoah
Rok wydania:2019
Liczba stron:16 (147-162)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Intercultural psychlogy is a discipline within cultural studies. It is of an interdisciplinary character, combining the philosophy of meeting, imagology, and discourse and becomes the part of the metadiscourse practiced by cultural comparative studies. The article attempts to test the tool in reading Irit Amiel’s stories. The author is an Israeli writer who, in The Seared, deals with the topic of the Holocaust. Her biography – Jewish in origin, with her childhood in Poland, and wandering around Germany and Italy, finally stopping in a Palestinian haven – testifies to her intercultural pedigree. Amiel takes up the subject of the Holocaust after almost fifty years of silence, and she does so by showing different cultural points of view. Intercultural psychology discovers the framework of social behavior in which the characters move. This tool allows us to show that today “being seared” is one of the constitutive features of the Jewish culture.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amiel, Irit. Osmaleni. Izabelin: Izabelin Studio, 1999.
2.Barker, Chris. Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Tłum. Agata Sadza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.
3.Barnouw, Victor. Culture and Personality. Dorsey: Homewood, 1985.
4.Błoński, Jan. Biedni Polacy patrzą na getto. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1994.
5.Boski, Paweł. Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
6.Culler, Jonathan. „Uprawianie badań kulturowych”. Tłum. Maciej Maryl. Teksty Drugie 5 (2010): 97–109.
7.Dąbrowski, Mieczysław. Komparatystyka dyskursu. Dyskurs komparatystyki. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2009.
8.------. „Komparatystyka kulturowa”. Komparatystyka dla humanistów. Red. Mieczysław Dąbrowski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. 211–288.
9.Hartman, Geoffrey H. „Wiedza traumatyczna i badania literackie”. Tłum. Jan Burzyński. Antologia studiów nad traumą. Red. Tomasz Łysak. Kraków: Universitas, 2015. 377–414.
10.Gebert, Konstanty. 54 komentarze do Tory. Kraków: Austeria, 2004.
11.Głowiński, Michał. „Posłowie”. Irit Amiel. Osmaleni. Izabelin: Izabelin Studio, 1999. 103–109.
12.Langacker, Ronald. Grammar and Conceptualization. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000.
13.------. Wykłady z gramatyki kognitywnej. Kazimierz nad Wisłą, grudzień 1993. Red. Henryk Kardela, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1995.
14.Leociak, Jacek. Tekst wobec Zagłady (o relacjach z getta warszawskiego). Wrocław: Wydawnictwo Leopoldinum, 1997.
15.Lewis, Richard. When Cultures Collide. Leading across Cultures. London–Boston: Nicholas Brealey International, 2006.
16.Maryl, Maciej. „Sztuka czytania? Mieke Bal w teorii i w praktyce”. Teksty Drugie 4 (2013): 312–326.
17.Matsumoto, David, Linda Juang. Psychologia międzykulturowa. Tłum. Agnieszka Nowak. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
18.Pratt, Mary Louis. Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. New York: Routledge, 1992.
19.Skarga, Barbara. Ślad i obecność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
20.Tischner, Józef. Filozofia dramatu. Kraków: Znak, 1998.