Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2019.10-10
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 10 (2019)
Kulturowe ramy zachowań społecznych w reportażu Nie ma Mariusza Szczygła (psychologia międzykulturowa w badaniach literaturoznawczych)

Autorzy: Martyna Ujma
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Słowa kluczowe: psychologia międzykulturowa literatura reportaż
Rok wydania:2019
Liczba stron:19 (163-181)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The subject of the article is the cultural frames of social behavior in Mariusz Szczygieł’s reportage Nie ma. I use the assumptions of intercultural psychology to analyze the reportage text. The adopted methodology results from the feeling that in the era of intensified contacts with representatives of various cultures, the researcher is forced to search for answers to questions about the cultural identity of Poles, manifesting themselves both in specific social behaviors and in literature. Intercultural psychology makes this task easier, because it makes us aware of the fact that literature is a mirror in which everyone who consciously enters a new culture looks.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abrams, Mayer Howard. Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka. Tłum. Maria Bożena Fedowicz. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2003.
2.Benedict, Ruth. Wzory kultury. Tłum. Jerzy Prokopiuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1966.
3.Blumenberg, Hans. Praca nad mitem. Tłum. Kamilla Najdek, Michał Herer, Zbigniew Zwoliński. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2009.
4.------. Paradygmaty dla metaforologii. Tłum. Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2017.
5.Boski, Paweł. Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
6.------, Fons van de Vijver, Helena Hurme, Jolanta Miluska. „Skrypty kulturowe zachowań w rolach płciowych: Jak interakcje Polaków i Polek są odbierane w kraju i za granicą?”. Męskość–kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej. Red. Paweł Boski, Jolanta Mikulska. Warszawa: Instytut Psychologii PAN, 1999. 112–142.
7.Czerkies, Tamara. Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej). Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012.
8.------. „Wstęp”. Tejże. Literackie lustro kultury. Literatura polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców. Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2019: 7–9.
9.Fairclough, Norman. Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language. London–New York: Pearson Education, 1995.
10.Goodman, Kenneth. „The Psycholinguistic Nature of the Reading Process”. The Psycholinguistic Nature of the Reading Process. Red. Kenneth Goodman. Detroit: Wayne State University Press, 1968.
11.Hofstede, Geert. Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. Thousand Oaks, CA: Sage, 2001.
12.Jarymowicz, Maria. „Tożsamość jako efekt rozpoznawania siebie wśród swoich i obcych”. Paweł Boski, Maria Jarymowicz, Hanna Malewska-Peyre. Tożsamość a odmienność kulturowa. Warszawa: Instytut Psychologii PAN, 1992. 213–275.
13.Kapuściński, Ryszard. Podróże z Herodotem. Kraków: Znak, 2004.
14.Kłoskowska, Antonina. Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
15.Markowski, Michał Paweł. „Zwrot etyczny w badaniach literackich”. Pamiętnik Literacki 1 (2000): 239–244.
16.Montgomery, Martin i in. The Ways of Reading. Advanced Reading Skills for Students of English Literature. London: Routledge, 1992.
17.Pankalla, Andrzej Bronisław, Konrad Kazimierz Kośnik. Indygeniczna psychologia Słowian. Kraków: Universitas, 2018.
18.Rorty, Richard. „Zmierzch prawdy ostatecznej a narodziny kultury literackiej”. Tłum. Andrzej Szahaj. Teksty Drugie 6 (2006): 113–130.
19.Steiner, Georg. Gramatyki tworzenia. Tłum. Jerzy Łoziński. Poznań: Zysk i S-ka, 2004.
20.Szczygieł, Mariusz. Nie ma. Warszawa: Dowody na istnienie, 2018.
21.Wierzbicka, Anna. Język – umysł – kultura. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
22.------. Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.