Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2020.11-09
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 11 (2020)
Melodramatyczność w powieści Szaleństwo Almayera Josepha Conrada

Autorzy: Anna Szczepan-Wojnarska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: melodramatyczność opera Conrad
Rok wydania:2020
Liczba stron:15 (173-187)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

This paper focuses on the melodramatic features in Almayer’s Folly, the first part of The Malay Trilogy by Joseph Conrad, and their significance for the interpretation of the novel. The poetics of melodrama and opera is reflected in various aspects of Conrad’s prose, such as e.g. main plot construction, references to Verdi, characterisation of the protagonists. The melodrama and opera provide an important cultural frame of reference, which affects the narrative scope of the novel discussed.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borowy, Wacław. „Szaleństwo Almayera”. Wspomnienia i studia o Conradzie. Wybrała i oprac. Barbara Kocówna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. 406–413.
2.Brooks, Peter. The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess. New Haven: Yale University Press, 1995.
3.Conrad, Joseph. Szaleństwo Almayera. Tłum. Aniela Zagórska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.
4.Grimsted, David. Melodrama Unveiled: American Theater and Culture, 1800–1850. Berkeley: University of California Press, 1987.
5.Guerard, Albert. Conrad, the Novelist. New York: Atheneum, 1967.
6.Jones, Susan. Conrad and Women. Oxford: Clarendon Press, 1999.
7.Krajka, Wiesław. Izolacja i etos. Studium o twórczości Josepha Conrada. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
8.Krajka, Wiesław, red. Conrad a Polska. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
9.Malessa-Drohomirecka, Monika. Konwencje. Stereotypy. Złudzenia. Relacje kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Conrada. Kraków: Universitas, 2017.
10.Meyer, Bernard C. Joseph Conrad: A Psychoanalytic Biography. Princeton: Princeton University Press, 1967.
11.Najder, Zdzisław. „Wstęp”. Joseph Conrad, Szaleństwo Almayera. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. 5–18.
12.------. Życie Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Lublin: Gaudium, 2011.
13.Peters, John G. The Cambridge Introduction to Joseph Conrad. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
14.Tarnawski, Wit, red. Conrad żywy. Londyn: Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 1957.