Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 12 (2021)

Rok wydania:2021
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Wielogłos, epoki i tematy. Współczesna komparatystyka literacka wobec historii idei Spotkanie

4 (9-12) Michał Bajer Więcej
1.

Antynomie Atalanty i ich konkretyzacje antyczne

35 (15-49) Aleksandra Arndt Więcej
2.

Legenda o Wandzie i jej romantyczne reinterpretacje. Interferencje polsko-francuskie

20 (51-70) Magdalena Siwiec Więcej
3.

Koncepcje teatru ludowego. Romain Rolland i Jędrzej Cierniak

23 (71-93) Mirosława Kozłowska Więcej
4.

Powrót do Lalki i perły. O wartości eseju Olgi Tokarczuk w ujęciu komparatystycznym

36 (95-130) Luiza Rzymowska Więcej
5.

Prefiguracja a historiografia Haydena White’a w opowiadaniu Zielone Dzieci Olgi Tokarczuk

19 (131-149) Klaudia Sordyl Więcej
6.

Ponownie odnaleziona Gryzelida (1641) Macieja Głoskowskiego – przyczynek do dziejów recepcji Petrarki w Polsce

17 (153-169) Roman Krzywy Więcej
7.

Fénelon czy Naruszewicz? Inspiracje i nawiązania w powieści Leszek Biały, książę polski Michała Dymitra Krajewskiego

28 (171-198) Magdalena Bober-Jankowska Więcej
8.

Wątki conradowskie w pracach przekładowych i krytycznych Andrzeja Tretiaka

25 (199-223) Katarzyna Batora Więcej
9.

In Search of Collective Identity. The Formation of National Consciousness in Julian Ursyn Niemcewicz’s Travels Abroad

16 (225-240) Olga Szadkowska-Mańkowska Więcej
10.

Dzieje pewnej oświeceniowej metafory, czyli o „sprężynie” w literaturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku. Rekonesans

14 (243-256) Marek Skwara Więcej
11.

Charles Nodier i wieża Babel nauki

17 (257-273) Marta Sukiennicka Więcej
12.

Odkrywanie cielesnego Boga. Refiguracje postaci Chrystusa w literaturze współczesnej

17 (275-291) Adam Regiewicz Więcej
13.

The Uniting Cultural Topoi In Chinua Achebe’s Things Fall Apart and Czeslaw Milosz’s The Issa Valley

15 (293-307) Esther Makwin Ephraim Więcej
14.

Zwielokrotnione podwojenie – poeta Marian Pankowski w oczach Doroty Walczak-Delanois

10 (311-320) Łukasz Kraj Więcej