Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2017.8-16
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 8 (2017)
Na tropie Maurycego Maeterlincka w życiu i twórczości Stanisława Przybyszewskiego

Autorzy: Katia Vandenborre
FNRS – Université Libre de Bruxelles
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka literatura belgijska literatura polska Młoda Polska symbolizm teatr
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (339-352)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The present article is a study of Maurice Maeterlinck’s reception in Stanisław Przybyszewski’s life and works from 1895 – when he received The Collected Dramas from Zenon Przesmycki – until 1902. Maeterlinck’s influence on Przybyszewski dates back to his reading of Przesmycki’s study on Maurice Maeterlinck. His Position in Belgian and Universal Literature, it took definitely root in 1899, when Przybyszewski gave a conference on „Mysticism and Maeterlinck” in Cracow, and peaked in 1902 when the première of Guests took place in Lviv and the first part of A Few Notes about Theatre and Scene was published in Kurier Teatralny. Literary reception is analysed in relation with cultural context and Przybyszewski’s biography.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dziurzyński, Dariusz. „La réception de Maeterlinck dans la Jeune Pologne”. Slavica Bruxellensia 4 (2009). Tekst znajduje się na stronie http://slavica.revues.org/264.
2.Gorceix, Paul. „Maeterlinck et Hermann Bahr”. Paul Gorceix. Maurice Maeterlinck. Le Symbolisme de la différence. Paris: Eurédit, 2000.
3.Gross, Stefan. Maurice Maeterlinck und die deutschsprachige Literatur. Eine Dokumentation. Mindelheim: Sachon, 1985.
4.Helsztyński, Stanisław. Przybyszewski. Opowieść biograficzna. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973.
5.------. „Stanisław Przybyszewski (1868–1927). Zarys biograficzny”. Stanisław Przybyszewski. Listy. T. 1. Zebrał, życiorysem, wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Helsztyński. Warszawa: Parnas Polski, 1937.
6.Juszczak, Wiesław. Wojtkiewicz i nowa sztuka. Kraków: Universitas, 2000.
7.Otten, Michel, van de Kerckove, Fabrice. „Introduction”. Textyles 41 (2011).
8.Przesmycki, Zenon. „Maurycy Maeterlinck. Stanowisko jego w literaturze belgijskiej i powszechniej”. Maurycy Maeterlinck. Wybór pism dramatycznych. Zebrał, przełożył i wstępem opatrzył Zenon Przemycki. Warszawa: S. Lewental, 1894.
9.Przybyszewski, Stanisław. Listy. T. 3: 1918–1927. Zebrał, życiorysem, wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Helsztyński. Warszawa: Parnas Polski, 1954.
10.------. „Goście”. Stanisław Przybyszewski. Taniec miłości i śmierci. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Polska, 1902.
11.------. Moi współcześni wśród obcych. Warszawa: Biblioteka Polska, 1926.
12.------. „O dramacie i scenie”. Myśl teatralna Młodej Polski. Antologia. Red. Irena Sławińska, Stanisław Kruk. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1966.
13.Ratuszna, Hanna. Wieczność w człowieku. O młodopolskiej świadomości śmierci w twórczości Stanisława Przybyszewskiego. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.
14.Rogacki, Henryk Izydor. Żywot Przybyszewskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
15.Strohmann, Dirk. Die Rezeption Maurice Maeterlincks in den deutschsprachigen Ländern (1891–1914). Bern–Bruksela–Nowy Jork: Peter Lang, 2006.
16.Taborski, Roman. Trzech dramatopisarzy modernistycznych. Przybyszewski – Kisielewski – Szukiewicz. Warszawa: PWN, 1965.
17.Wasylewski, Stanisław. „Ostatnia kwadra Maeterlincka”. Maurycy Maeterlinck. Ścieżkami wzwyż. Tłum. Franciszek Mirandola. Poznań: Wydawnictwo Polskie R. Wegnera, 1930.