Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2018.9-14
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 9 (2018)
O dwóch paradygmatach sentymentalizmu w twórczości eseistycznej Adama Zagajewskiego: (Solidarność i samotność, Dwa miasta)

Autorzy: Krzysztof Czajkowski
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Słowa kluczowe: sentymentalizm „samotność i wspólnota” Jean-Jacques Rousseau topos arkadii Lwów „kraj lat dziecinnych"
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (241-251)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Works of Adam Zagajewski (1945) are assessed by critics as “Apollonian, light, classicizing poetry”. To some extent Zagajewski owes this position in modern literature (not only in Polish literature but also in international literature) to the decision to live abroad after the Martial Law was introduced in Poland. Ever since we have been observing quite a distinct separation from the poetics of social involvement, from which Zagajewski originated as one of the leading representatives of the “New Wave” (Nowa Fala) generation. The poetry volume Jechać do Lwowa, which was published in 1985, serves as the best example of the shift. In 1986 the volume of essays Solidarność i samotność followed. It is believed to be the most important manifesto of Zagajewski’s aesthetic and ideological attitudes. The volume should be interpreted in the context of Bronisław Baczko’s Rousseau: samotność i wspólnota, the book which was fundamental for the “New Wave”. Its philosophical perspective stemming from Rousseau represents the perception of the first model of sentimentalism in the works of Zagajewski. The second perspective, marked by an idyllic return to “the childhood land” and by a highly conventional borderline myth of Lvov is represent by another volume of essays entitled Dwa miasta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baczko, Bronisław. Rousseau: samotność i wspólnota. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2019.
2.Bauman, Zygmunt. „Rousseau nasz współczesny”. Argumenty 20 (1965).
3.Herbert, Zbigniew. Wiersze zebrane. Kraków: Wydawnictwo a5, 2008.
4.„i cień i światło…”. O twórczości Adama Zagajewskiego. Red. Anna Czabanowska-Wróbel. Kraków: Wydawnictwo a5, 2015.
5.Janion, Maria. Rec. Bronisław Baczko. „Rousseau: samotność i wspólnota”. Pamiętnik Literacki 1 (1967): 301–306.
6.Kleiner, Juliusz. Studia inedita. Oprac. Jerzy Starnawski. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1964.
7.Klejnocki, Jarosław. „Dziesięć powodów, dla których inni polscy pisarze nienawidzą Adama Zagajewskiego”. „i cień i światło…”. O twórczości Adama Zagajewskiego. Red. Anna Czabanowska-Wróbel. Kraków: Wydawnictwo a5, 2015. 75–88.
8.Kostkiewiczowa, Teresa. Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia. Warszawa: PWN, 1975.
9.------. „Russoiz”. Słownik literatury polskiego Oświecenia. Red. Teresa Kostkiewiczowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. 536–537.
10.Nyczek, Tadeusz. Kos. O Adamie Zagajewskim. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002.
11.Opacki, Ireneusz. Poznacie mnie po głosie… Literackie wykłady otwarte. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.
12.Starobinski, Jean. Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda oraz siedem esejów o Rousseau. Tłum. Janusz Wojcieszak. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2000.
13.Witkowska, Alina. Kazimierz Brodziński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
14.Zagajewski, Adam. Dwa miasta. Kraków: Oficyna Literacka, 1991.
15.------. Jechać do Lwowa i inne wiersze. Ilustracje Józefa Czapskiego. Oficyna Wydawnicza Margines, 1986.
16.------. Solidarność i samotność. Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich, 2002.