Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / 2(16)|2022

Year of publication:2022
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (1-1) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
1 (3-3) --- More
1.

Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych jako narzędzie wspierające prowadzenie innowacyjnej działalności przez przedsiębiorców


(Personal income tax credits as a tool to support innovative activity of business operators)
11 (5-15) Gracjan Ciupa More
2.

Minimum standards and essential needs in the protection of Syrian refugees in Turkey

12 (17-28) Joanna Kuruçaylioğlu More
3.

Ocena dopuszczalności pomocy państwa dla inwestycji w sektorze energetycznym w świetle zasad ochrony środowiska. Refleksje związane z orzeczeniem TSUE w sprawie elektrowni jądrowej Hinkley Point C


(Assessment of the admissibility of State aid to energy sector investments in the light of environmental principles. Reflections on the CJEU ruling on the Hinkley Point C nuclear power plant)
14 (29-42) Marcin Stoczkiewicz More
4.

Droga elektroniczna jako wsparcie zasady pisemności


(The electronic way in support of the principle of writtenness)
16 (43-58) Zuzanna Tokarzewska-Żarna More
5.

Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 27 stycznia 2022 roku, sygn. akt II Sa/Sz 1182/21


(Approbatory commentary to the Judgement of the Provincial Administrative Court in Szczecin dated 27 January 2022, ref. no. II SA/Sz 1182/21)
8 (59-66) Filip Zieliński-Andrysiak More
6.

O potrzebie reformy istniejącego modelu katastru nieruchomości w Polsce


(On the need to reform the existing model of the real estate cadastre in Poland)
10 (67-76) Monika A. Król More
7.

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współczesny wymiar bezpieczeństwa finansowego państwa”

5 (77-81) Szymon Staszak More