Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2021.14-07
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 2(14)|2021
Recenzja wydawnicza monografii Adrianny Ogonowskiej, Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Aspekty prewencyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ss. 259

Autorzy: Monika A. Król ORCID
Uniwersytet Łódzki, Polska
Rok wydania:2021
Liczba stron:9 (87-95)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 195
Pobierz plik

Plik artykułu