Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 2(14)|2021

Rok wydania:2021
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
1.

Ustanowienie służebności gruntowej a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej

12 (5-16) Adam Drozdek Więcej
2.

Spór o właściwość a spór kompetencyjny w postępowaniu administracyjnym

14 (17-30) Mateusz Kowalewski Więcej
3.

The Principle of Non-refoulment within the Deportation Procedure, Admission to the Country, Right to Life and the Freedom of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment According to the Turkish Legislation on Temporary Protection Regime

14 (31-44) Joanna Kuruçaylıoğlu Więcej
4.

Wybrane aspekty odtwarzania celów w prawie gospodarki odpadami (cz. I)

17 (45-61) Marek Łazor Więcej
5.

Pierwszeństwo nabycia nieruchomości w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

14 (63-76) Marek Stawecki Więcej
6.

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2018 roku, II FSK 2304/17

10 (77-86) Oskar Olejnik Więcej
7.

Recenzja wydawnicza monografii Adrianny Ogonowskiej, Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Aspekty prewencyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ss. 259

9 (87-95) Monika A. Król Więcej
8.

Recenzja monografii Marka Górskiego, Usuwanie odpadów, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ss. 194

3 (97-99) Adrianna Ogonowska Więcej
9.

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zawody zaufania publicznego − tradycje i wyzwania współczesności”

4 (101-104) Kamil Dąbrowski Więcej