Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2022.16-06
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 2(16)|2022
O potrzebie reformy istniejącego modelu katastru nieruchomości w Polsce

Autorzy: Monika A. Król ORCID
Uniwersytet Łódzki
Rok wydania:2022
Liczba stron:10 (67-76)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 204
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak B., Zagadnienie decyzji nie istniejących w postępowaniu administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 1990, nr 168, s. 7–14.
2.Bieda A. (red.), Kierunki rozwoju katastru nieruchomości, Rzeszów 2015.
3.Bieniek G., Gdesz M., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
4.Blajer P., Rejestry nieruchomości – studium prawnoporównawcze, Warszawa 2019.
5.Budzinowski R., Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne, (w:) Prawo rolne (red.), P. Czechowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, s. 125−136.
6.Budzinowski R., Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Poznań 1992.
7.Budzinowski R., Prawne pojęcie działalności rolniczej, Prawo i Administracja 2003, t. 2.
8.Danecka D., Radecki W., Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
9.Dawidowicz A., Voß W., Leonard B., Land Administration Systems Development Trends – A Case Study, Real Estate Management and Valuation 2013, nr 21(2), s. 83–92.
10.Felcenloben D., Ewidencja gruntów i budynków. Zagadnienia materialne i procesowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.
11.Felcenloben D., Ocena jakości danych ewidencyjnych oraz efektywności funkcjonowania katastru nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
12.Felcenloben D., Procedury geodezyjno-prawne ustalania granic i podziałów nieruchomości, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
13.Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1972.
14.Henssen J., Basic Principles of the Main Cadastral Systems in the World, In Proceedings of the One Day Seminar held during the Annual Meeting of Commission 7, Cadastre and Rural Land Management, of the International Federation of Surveyors (FIG), May, 16th 1995, Delft, The Netherlands.
15.Hopfer A., Ewidencja gruntów, budynków i sieci uzbrojenia terenu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.
16.Ilnicki P., Torf i torfowiska, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 2002.
17.Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory, i formularze, Warszawa 1970.
18.Kaufmann J., Steudler D., Cadastre 2014: A Vision for a Future Cadastral System, International Federation of Surveyors, Switzerland 1998.
19.Łobos-Kotowska D., Bieluk J., Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
20.Marciniuk K., Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego, Studia Iuridica Lublinensia 2017, nr 26 (1), s. 93–114.
21.Marczewska B., Ewidencja gruntów i budynków, t. 6, Vademecum Rzeczoznawcy Nieruchomości. Zeszyt Problemów, wyd. Szkoła Wiedzy o Terenie, 1993.
22.Oleszko A., Pojęcie gospodarstwa rolnego, (w:) A. Oleszko (red.), Prawo rolne, Warszawa 2009, s. 64−66.
23.Rakoczy B., Ustawa o lasach. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
24.Surowiec S., Ewidencja gruntów i budynków: geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
25.Truszkiewicz Z., Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu U.K.U.R., Krakowski Przegląd Notarialny 2016, nr 2, s. 139–172.
26.Ziembiński Z., Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, PWN, Warszawa−Poznań 1983, s. 98−108.