Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1(17)|2023

Rok wydania:2023
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

1 (3-3) --- Więcej
1.

Rejestr działalności kantorowej – aspekty prawne

14 (5-18) Mateusz Dżugaj Więcej
2.

Rozważania wokół nazwy miejscowości, w której granicach administracyjnych znajduje się obszar uzdrowiska

14 (19-32) Paulina Jachimowicz-Jankowska Więcej
3.

Obejście konstytucji jako podstawa odpowiedzialności za delikt konstytucyjny

13 (33-45) Oskar Kubacki Więcej
4.

Osobowość prawna Kościoła katolickiego i charakterystyka kościelnych osób prawnych w III Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane aspekty

10 (47-56) Konrad Żurek Więcej
5.

Małżonek osoby tymczasowo aresztowanej nie jest osobą samotnie wychowującą dzieci (art. 6 ust. 4 u.PIT). Glosa krytyczna do wyroku NSA z 21 listopada 2019 roku (sygn. akt II FSK 3905/17)

14 (57-70) Paweł Mańczyk Więcej
6.

Recenzja monografii Mariety Czekałowskiej, Zagadnienia ochrony środowiska na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2022, ss. 328

3 (71-73) Przemysław Zdyb Więcej
7.

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Towards the Polish Climate Protection Act”, Szczecin, 7 września 2022

5 (75-79) Marcin Stoczkiewicz, Anna Barczak Więcej