Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2018.10-07
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 10 2018
Określanie wartości nieruchomości

Autorzy: Marek Stawecki
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wycena wartość nieruchomość rzeczoznawca majątkowy operat szacunkowy
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:15 (99-113)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 4513

Abstrakt

Określenia wartości nieruchomości dokonuje się, bez względu na rodzaj tej wartości, w wyniku jej wyceny. Do czynności tych upoważniony jest rzeczoznawca majątkowy, który sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Sposobu określenia wartości nieruchomości, tj. wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje ww. podmiot, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, funkcję wyznaczoną dla niej w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach nieruchomości podobnych. Proces wyceny nieruchomości powinien być poprzedzony wnikliwą analizą rynku nieruchomości, w tym wszechstronną, opartą na wszelkich dostępnych danych, analizą cen występujących na tym rynku, przy czym obszar tego rynku musi być określony z uwzględnieniem różnic występujących na terenie danego miasta.
Pobierz plik

Plik artykułu