Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-30
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 23 2016
Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej Działalność zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Koszalin, 28 listopada 2015
(The report of the popular science conference Activity of religious orders, congregations and institutes of consecrated life in the area of the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) diocese, Koszalin, November 28, 2015)

Authors: Tadeusz Ceynowa
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: zakony zgromadzenia instytuty życia konsekrowanego działalność diecezja koszalińsko-kołobrzeska konferencja sprawozdanie
Data publikacji całości:2016
Page range:3 (431-433)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file