Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2015.22-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 22 2015
35 lat Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile. Elenko Jubileuszowe 2014-2015. Opracowanie i redakcja A. Popławski, J. Wąsowicz, Piła 2015, ss. 189
(35 years of the Salesian Province of St. Wojciech in Pila. Jubilee elenco 2014-2015. Authoring and editorial of A. Poplawski, J. Wąsowicz, Pila 2015, pp.189)

Authors: Tadeusz Ceynowa
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Year of publication:2015
Page range:2 (299-300)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

brak
Download file

Article file

Bibliography

1.35 lat Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile. Elenko Jubileuszowe 2014-2015, oprac i red. A. Popławski, J. Wąsowicz, Piła 2015.