Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2015.22-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 22 2015
Znaczenie terminu „ciężar” (baros) w Nowym Testamencie
(The meaning of “burden” (baros) in the New Testament)

Authors: Tadeusz Knut
Keywords: burden precepts of the Law the Law of Christ St. Paul’s apostolate
Year of publication:2015
Page range:13 (21-33)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article contains the analysis of the word “burden” (gr. baros) in the biblical texts of the New Testament. The phrase is used in different contexts and grammatical forms. Four points of the biblical texts were discussed to show the meaning of “burden” in the literal and moral sense. The texts reflect on the burden connected with the human work and his psychophysical condition. The burden has also an eschatological meaning and is present in all works connected to the Christian faith in God, observance of the Law, defense of the faith and the apostolic mission of St. Paul. The summary also reflects on the use of this word by John Paul II in his homily in Gdansk in 1988 during the third pilgrimage to Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski, t. 1, Warszawa 1962.
2.Bachmann H., Slaby W.A., Computer-Konkordanz zum Novum Testamentum Graece von Nestle – Aland, 26 Auflage, und zum Greek New Testament, 3rd Edition Walter de Gruyter, Berlin–New York 1980.
3.Bauer W., Griechisch-Deutsches Wőrterbuch zum Neuen Testament, Berlin 1958.
4.Bednarz M., 1-2 List do Tesaloniczan, w: NKB.NT, t. 13, Częstochowa 2006.
5.Bosowski A., Napomnienia do pracy fizycznej i ich motywacja w nauczaniu św. Pawła, w: Studia z biblistyki, red. J. Łach, t. 5, Warszawa 1980, s. 292-294.
6.Burton E., A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Galatians, Edinburgh 1964.
7.Chmiel J., Wiara i miłość w pierwszym liście św. Jana, w: Chrystus i Kościół, red. F. Gryglewicz, Lublin 1979, s. 209-211.
8.Czajkowski M., Ostatnie proroctwo (Apokalipsa), w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, red. J. Frankowski; R. Bartnicki, t. 10, Warszawa 1992.
9.Dabrowski E., Listy do Koryntian, w: PŚNT, t. 9, Poznań 1959.
10.Dąbrowski E., Dzieje Apostolskie, w: PŚNT, t. 5, Poznań 1961.
11.Dąbrowski E., Listy do Koryntian, w: PŚNT, t. 7, Poznań 1965.
12.Dillon R.J., Dzieje Apostolskie, w: KKB, Warszawa 2004.
13.Douglas J.D., The Illustrated Bible Dictionary, t. 1, Leicester 1980.
14.Gądecki St., Wstęp do Pism Janowych, Gniezno 1996.
15.Gryglewicz F., Ewangelia według św. Łukasza, w: PŚNT, t. 3, cz. 3, Poznań–Warszawa 1974.
16.Gryglewicz F., Komentarz biblijny do czytań mszalnych rok C, red. s. Łach, Lublin 1981.
17.Gryglewicz F., Listy katolickie, w: PŚNT, t. 9, Poznań 1959.
18.Homerski J., Ewangelia według św. Mateusza, w: PŚNT, t. 3, cz. 1, Poznań–Warszawa 2004.
19.Jan Paweł II, Praca nad pracą, w: Jeden drugiego brzemiona noście. III pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny Gdynia–Gdańsk, red. A. Drzycimski; G. Fortuna; Z. Bryk, Gdańsk 1988.
20.Jankowski A., Apokalipsa św. Jana, w: PŚNT, t. 12, Poznań 1959.
21.Jankowski A., Kerygmat w Kościele Apostolskim, Częstochowa 1989.
22.Kudasiewicz J., Komentarz biblijny do czytań mszalnych rok A., red. J. Homerski, Lublin 1981.
23.Kudasiewicz J., Królestwo Boże w przypowieściach, Poznań–Warszawa 1981.
24.Lohfink N., Brzemię proroków, „Znak” 28(1976), nr 265, s. 991-1000.
25.Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 264-265.
26.Mędala St., Chodzenie w światłości, w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, red. J. Frankowski; R. Bartnicki, t. 10, Warszawa 1992.
27.Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza, rozdziały 1-11, w: NKB.NT, t. 3, cz. 1, Częstochowa 2011.
28.Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza, rozdziały 12-24, w: NKB.NT, t. 3, cz. 2, Częstochowa 2012.
29.Mundle W., ba ,roj,w: TBNT, red. E. Beyreuther, H. Bictenhard, L. Coennen, t. 2, Wuppertal 1972, s. 834-835.
30.Murphy-O’Connor J., Drugi List do Koryntian, w: KKB, Warszawa 2004.
31.Nollat D., Chwała, w: STB, red. X. L. Dufour, Poznań–Warszawa 1982, s. 134-135.
32.Paciorek A., Ewangelia według św. Mateusza, rozdziały 1-13, w: NKB.NT, t. 1, cz.1, Częstochowa 2004.
33.Paciorek A., Ewangelia według św. Mateusza, rozdziały 14-28, w: NKB.NT, t. 1, cz. 2, Częstochowa 2008.
34.Perkins P., Listy Janowe. Pierwszy list św. Jana, w: KKB, Warszawa 2004.
35.Popowski R., Grecko-polski słownik syntagmatyczny Nowego Testamentu, Warszawa 2008, s. 185-187.
36.Schreiner T.R., Prawo Chrystusowe, w: Słownik teologii św. Pawła, red. G.F. Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, Warszawa 2010, s. 646-647.
37.Schrenk G., ba ,roj, baru ,j,, bare ,w, w: TWNT, red. G. Kittel, G. Friedrich, t. 1, Stuttgart 1966, s. 551-552.
38.Słownik symboli biblijnych, red. L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III, Warszawa 1998, s. 116-117.
39.Stachowiak L., Księga Izajasza, w: PŚST, Lublin 1991.
40.Stępień J., Listy do Tesaloniczan i pasterskie, w: PŚNT, t. 9, Poznań–Warszawa 1979.
41.Strong J., Grecko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego, Warszawa 2015.
42.Viviano B.T., Ewangelia według św. Mateusza, w: KKB, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 2004.
43.Wild R.A, Listy pasterskie, Pierwszy list do Tymoteusza, w: KKB, Warszawa 2004.
44.Wojciechowski M., Apokalipsa świętego Jana, w: NKB.NT, t. 20, Częstochowa 2012.