Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / Vol. 27/2 2014

Year of publication:2014

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

STOWARZYSZENIOWY RUCH NAUKOWY WOBEC SPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA HISTORII.


(THE ASSOCIATIONAL SCIENTIFIC MOVEMENT TOWARDS THE SOCIAL ROLE OF THE HISTORY.)
22 (7-28) Stefan Kwiatkowski More
2.

W KRĘGU HANZEATYCKICH MIGRACJI, CZYLI POCHODZENIE MIKOŁAJA KOPERNIKA*


(IN THE CIRCLE OF HANSEATIC MIGRATIONS THE ANCESTRY OF NICOLAUS COPERNICUS)
27 (29-55) Krzysztof Mikulski More
3.

MIĘDZY SZCZECINEM A GRYFIĄ – GŁÓWNE WĄTKI HISTORIOGRAFICZNEJ WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU


(BETWEEN SZCZECIN AND GREIFSWALD, THE MAIN THREADS IN THE HISTORICAL COOPERATION BETWEEN POLAND AND GERMANY IN THE SECOND HALF OF THE 20th CENTURY)
36 (57-92) Tomasz Ślepowroński More
4.

WSPÓŁPRACA POLSKICH I NIEMIECKICH HISTORYKÓW Z UNIWERSYTETÓW W SZCZECINIE I GREIFSWALDZIE NA POCZĄTKU XXI WIEKU


(THE COOPERATION BETWEEN POLISH AND GERMAN HISTORIANS FROM THE UNIVERSITIES IN SZCZECIN AND GREIFSWALD IN THE FIRST YEARS OF THE 21ST CENTURY)
17 (93-109) Wojciech Wichert More
5.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘCIA WOJNY SPRAWIEDLIWEJ NA PRZYKŁADZIE OKOLICZNOŚCI I PRZEBIEGU WYPRAW KRZYŻOWYCH


(THE CREATION OF THE CONCEPT OF A JUST WAR DISCUSSED ON THE EXAMPLE OF THE CRUSADES’ CIRCUMSTANCES AND COURSES)
26 (111-136) Piotr Słomski More
6.

KANCELARIA NA DWORZE KSIĘCIA SZCZECIŃSKIEGO JANA FRYDERYKA, PERSONEL I FUNKCJONOWANIE ZARYS PROBLEMATYKI


(THE CHANCERY ON THE COURT OF STETTINER DUKE JOHANNES FRIEDRICH, ITS STAFF AND FUNCTIONING AN OUTLINE)
25 (137-161) Monika Ogiewa-Sejnota More
7.

DIE TRAUERKLEIDUNG ALS UMSTRITTENES STATUSSYMBOL IN SCHWEDISCH-POMMERN DAS BEISPIEL DER PLEUREUSEN IM 18. JAHRHUNDERT


(A MOURNING DRESS AS A CONTROVERSIAL STATUS SYMBOL IN THE SWEDISH POMERANIA. THE EXAMPLE OF LACY CUFFS IN THE 18th CENTURY)
30 (163-192) Matthias Müller More
8.

BOLSZEWICY I REWIZJONIŚCI, CZYLI SOCJALIŚCI PRZECIW SOCJALISTOM ŹRÓDŁA, MOTYWY I KONSEKWENCJE KONFLIKTU W RUCHU ROBOTNICZYM NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU


(BOLSHEVIKS AND REVISIONISTS, SOCIALISTS AGAINST SOCIALISTS SOURCES, MOTIFS AND CONSEQUENCES OF THE CONFLICT WITHIN THE WORKERS’ MOVEMENT AT THE TURN OF THE 19th AND 20th CENTURY)
23 (193-215) Filip Przytulski More
9.

HÖHEPUNKT DER KAMPFZEIT – DIE POMMERSCHE NSDAP ZWISCHEN AUFLÖSUNG UND MACHTERGREIFUNG 1931–1934


(THE PEAK OF THE FIGHT – THE POMERANIAN NSDAP BETWEEN DISBANDMENT AND TAKEOVER 1931–1934)
23 (217-239) Jan Mittenzwei More
10.

„GOSPODARKA I NAUKA JUŻ DAWNO STAŁY SIĘ NIEROZŁĄCZNYMI PARTNERAMI. OBIE MAJĄ SŁUŻYĆ NARODOWI” – SZCZECIŃSKI INSTYTUT ODRA-DUNAJ I GREIFSWALDZKI PROFESOR PETER-HEINZ SERAPHIM W CZASACH NAZISTOWSKICH


(“ECONOMY AND SCIENCE HAVE LONG SINCE BEEN INSEPARABLE PARTNERS” – THE ODER-DANUBE INSTITUTE AND PROFESSOR PETER-HEINZ SERAPHIM (GREIFSWALD) IN THE NAZI GERMANY PERIOD)
37 (241-277) Klemens Grube More
11.

„A TY ZOSTANIESZ ZE MNĄ. ZGODZIŁAM SIĘ...” – CODZIENNOŚĆ ZWIĄZKÓW POLSKO-NIEMIECKICH W LATACH 1945–1950 NA POMORZU ZACHODNIM1


(“YOU WILL STAY WITH ME. I AGREED”... – EVERYDAY LIFE OF POLISH-GERMAN COUPLES IN THE YEARS 1945–1950 IN WESTERN POMERANIA)
26 (279-304) Aneta Popławska More
12.

Z CHIN NAD MORZE BAŁTYCKIE LIKWIDACJA KOLONII MANDŻURSKIEJ W POŁOWIE XX WIEKU


(FROM CHINA TO THE BALTIC SEA THE END OF THE POLISH COMMUNITY IN MANCHURIA IN THE MID-TWENTIETH CENTURY)
22 (305-326) Aneta Faryńska More
13.

ZWISCHEN GORBATSCHOW UND WIEDERVEREINIGUNG DIE BLOCKPARTEIEN DES BEZIRKS ROSTOCK IN DEN LETZTEN JAHREN DER DDR


(THE PARTY-BLOCKS IN THE LAST YEARS OF THE DDR A REGIONAL STUDY ON EXAMPLE OF THE DISTRICT ROSTOCK)
27 (327-353) Luise Güth More
14.

MIĘDZY GDAŃSKIEM A SZCZECINEM KRYZYSY SPOŁECZNO-POLITYCZNE PRL W REGIONIE KOSZALIŃSKO-SŁUPSKIM (1956–1981) – PODSUMOWANIE BADAŃ


(BETWEEN GDAŃSK AND SZCZECIN SOCIAL AND POLITICAL CRISES IN THE COMMUNISTS’ POLAND IN THE KOSZALIN-SŁUPSK REGION (1956–1981) – A RESEARCH SUMMARY)
29 (355-383) Rafał Marciniak More
15.

KOŁOBRZEG NAD BAŁTYKIEM OBRAZ MIASTA NADMORSKIEGO NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH PO ZAKOŃCZENIU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ


(KOŁOBRZEG ON THE BALTIC SEA THE CITY’S IMAGE IN THE FIRST MONTHS AFTER WORLD WAR II)
27 (385-411) Jakub Suchy More