Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2023.43-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2023 (43)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sytuacja obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społecznogospodarczego”, Szczecin, 20‒21 października 2022 roku

Autorzy: Karolina Słotwińska ORCID
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego
Data publikacji całości:2023
Liczba stron:5 (233-237)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 88

Abstrakt

W dniach 20–21 października 2022 r. w Szczecinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sytuacja obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego”. Jest to kolejna ogólnopolska konferencja naukowa z zakresu inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie”, finansowanego z grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (POWR.03.05.00--00-CW03/20). Celem konferencji było zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami we współczesnym świecie, a także ocena współczesnych rozwiązań zaistniałych w praktyce problemów oraz próba wypracowania kompleksowego modelu ochrony praw tych osób, w ramach postulatów de lege ferenda. Konferencja w swym merytorycznym zakresie obejmowała zagadnienia zarówno o charakterze systemowym, jak i szczegółowym, przynależnym naukom prawnym, medycznym, pedagogicznym czy socjologicznym. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele polskich środowisk akademickich reprezentujący 19 ośrodków akademickich, którzy wygłosili 46 referatów.
Pobierz plik

Plik artykułu