Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2023 (43)

Rok wydania:2023
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Cel opłaty planistycznej – od finansowania planów miejscowych do roszczeń odszkodowawczych

17 (9-25) Piotr Buława Więcej
2.

National Security-Related Expulsion Cases during the Pandemic in Hungary: Secret Revealed?

16 (27-42) Erzsébet Csatlós Więcej
3.

Prawo instrumentalne czy zinstrumentalizowane – kilka uwag o prawie III Rzeszy

18 (43-60) Agata Dąbrowska Więcej
4.

Public Utility Services in Poland and Belarus

17 (61-77) Wojciech Gonet, Julia Wlasiuk Więcej
5.

Problem stosowania niektórych przepisów o ochronie konsumenta do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

28 (79-106) Tomasz Kotarski Więcej
6.

Cyberbezpieczeństwo sektora bankowego i infrastruktury rynków finansowych

16 (107-122) Dominika Skoczylas Więcej
7.

Algorytmy i sztuczna inteligencja jako narzędzie i źródło niedozwolonych praktyk ograniczających konkurencję w świetle art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

21 (123-143) Marcin Walczak Więcej
8.

Evolution of the Internal Structure of the Social Insurance Fund

14 (145-158) Jacek Wantoch-Rekowski, Martyna Wilmanowicz-Słupczewska Więcej
9.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 listopada 2020 r. (III AUa 268/20)

20 (161-180) --- Więcej
10.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie II Wydział Karny z dnia 7 czerwca 2022 r. (II AKa 75/21)

10 (181-190) --- Więcej
11.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2019 r. (I SA/Sz 198/19)

16 (193-208) --- Więcej
12.

Ewa Michałkiewicz-Kądziela, Prawo do tożsamości człowieka w prawie polskim i międzynarodowym

6 (211-216) Edyta Krzysztofik Więcej
13.

XIV Letnie Warsztaty Doktoranckie „Ochrona interesu prawnego w polskim prawie administracyjnym”, Szczecin, 8–9 września 2022 roku

4 (219-222) Weronika Woźna-Burdziak, Jakub Baranowski Więcej
14.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „40 lat konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza – bilans i perspektywy”, Uniwersytet Warszawski ‒ 29‒30 września 2022 roku

10 (223-232) Tomasz Kamiński, Karol Karski Więcej
15.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sytuacja obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społecznogospodarczego”, Szczecin, 20‒21 października 2022 roku

5 (233-237) Karolina Słotwińska Więcej