Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2023.44-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2023 (44)
Konstytucyjne uwarunkowania transitional justice po epizodzie regresu praworządności w świetle standardów europejskich a kwestia statusu sędziów

Autorzy: Marcin Górski ORCID
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: EKPC sprawiedliwość okresu przejściowego prawo do rzetelnego procesu Krajowa Rada Sądownictwa
Data publikacji całości:2023
Liczba stron:16 (43-58)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 104

Abstrakt

Celem artykułu było ustalenie parametrów wymierzania sprawiedliwości okresu przejściowego w aspekcie sprawiedliwości dyskwalifikacyjnej, które wynikają z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i stanowią obecnie standard wykładni Konwencji, ustalony w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Określone w ten sposób parametry zostały zastosowane do problemu weryfikacji statusu osób, które uzyskały stanowiska sędziowskie w wyniku procedur nominacyjnych z udziałem tzw. neo-KRS. Dokonano oceny projektów legislacyjnych, przedstawionych polskiemu ustawodawcy. Ustalono, że jedynie projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia realizuje ambicje wymierzenia sprawiedliwości dyskwalifikacyjnej. Przeprowadzono krytyczną analizę tego projektu, wskazując w rezultacie, że należy go ocenić ogólnie pozytywnie, z pewnymi zastrzeżeniami odnoszącymi się przede wszystkim do problemu braku sądowej kontroli nad postulowaną weryfikacją oraz do wątpliwości na tle zasady proporcjonalności. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano metodę formalno-dogmatyczną oraz analizę orzecznictwa (zwłaszcza ETPC).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Krotoszyński M., Modele sprawiedliwości tranzycyjnej, Poznań 2017.
2.Lachowski T., Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym. Sprawiedliwość okresu przejściowego, Łódź 2018.
3.Matyasik M., Domagała P., Międzynarodowe trybunały karne oraz elementy sprawiedliwości tranzytywnej, Warszawa 2012.
4.McAdams A.J., Judging the Past in Unified Germany, Cambridge 2001.
5.Smolak M., Ład społeczny i sprawiedliwość tranzycyjna – polskie i południowoafrykańskie doświadczenia, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2002, nr 2.
6.Zajadło J., Historia przed sądem prawa karnego? Niemieckie dylematy państwa prawa, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2003, nr 2.