Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.24-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2018 (24)
Twórczość dla dzieci i młodzieży służąca edukacji prawnej na tle szeroko podejmowanych działań w tym zakresie

Autorzy: Lidia Lewicka
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (137-152)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 297

Abstrakt

Celem referatu jest przedstawienie zagadnień dotyczących edukacji prawnej dzieci i młodzieży w Polsce, realizowanej za pomocą literatury dla dzieci, na tle szeroko pojętych działań edukacyjnych w tym zakresie. Na wstępie warto zauważyć, że pod pojęciem edukacji prawnej dzieci i młodzieży rozumiem zarówno jednorazowe, jak i długotrwałe objęte jakimś programem działania mające na celu kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw respektu i szacunku wobec gwarantowanych przepisami praw wszystkich ludzi na każdym etapie ich życia i rozwoju, przekazywanie w przystępny sposób wiedzy o prawach wszystkich ludzi z uwzględnieniem praw dziecka oraz przekazywanie wiedzy dotyczącej różnych dziedzin prawa1, terminologii prawnej, zawodów prawniczych i instytucji, które stanowią prawo oraz stoją na straży przestrzegania jego przepisów. Zdefiniowane powyżej zagadnienie omówione zostanie w odniesieniu do programów edukacji szkolnej, poradników wydawanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, materiałów tworzonych przez środowiska prawnicze na potrzeby edukacji prawnej dzieci i młodzieży, a także poprzez analizę twórczości dla dzieci traktującej o zagadnieniach prawnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.12 ważnych praw. Polscy autorzy o prawach dzieci, Poznań 2015.
2.Biosca A., Stop czyli jak bezpiecznie poruszać się po drogach: pierwszy poradnik dla dzieci, Zielona Góra 2012.
3.Czerwińska-Rydel A., Piątkowska R., Moje prawa – ważna sprawa!, Łódź 2014.
4.Dlaczego edukacja prawna jest tak ważna? Wywiad z Sędzią Anną Marią Wesołowską, „In Gremio” 2017, nr 109.
5.Jagodzińska D., Szerzenie świadomości prawnej wśród najmłodszych na podstawie książki Dzieciom wyjawię co piszczy... w prawie Krystyny Sapiehy, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2015, nr 3347.
6.Kasdepke G., Mam prawo! Czyli nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka a nie macie kogo spytać, Warszawa 2007.
7.Każdy człowiek ma prawa. Ilustrowana Deklaracja Praw Człowieka dla Dzieci, Warszawa 2009.
8.Kolorowy Kodeks Drogowy dla dzieci, Warszawa 2009.
9.Kożuchowska-Warywoda M., Dzień Edukacji Prawnej 15 marca 2017 roku, „In Gremio” 2017, nr 106.
10.Krzyżanek J., Dzieciaki z ulicy Tulipanowej czyli prawa małych i dużych, Kielce 2015.
11.Moja karta rowerowa, Toruń 2009.
12.Nowak T., Trudne słowa – prosta sprawa czyli o Senacie prawie wszystko, Warszawa 2008.
13.Radosh N., Łakomecki M., Przychodzi uczeń do prawnika... część dla młodzieży gimnazjalnej, Poznań 2015.
14.Radosh N., Łakomecki M., Przychodzi uczeń do prawnika... część dla młodzieży ponadgimnazjalnej, Poznań 2015.
15.Roguski M., Edukacja prawna – jak się to robi w Gryfinie, „In Gremio” 2017, nr 108.
16.Sapieha K., Dzieciom wyjawię co piszczy... w prawie, Łódź 2011.
17.Schupp K., Spójrz w lewo, spójrz w prawo: historyjki o ruchu drogowym, Kielce 2002.
18.Skworz J., Nieznajomość prawa szkodzi, Poznań 2016.
19.Skworz J., Twarde prawo, ale prawo, Poznań 2017.
20.Smyczek S., Edukacja prawna przez zabawę, „In Gremio” 2017, nr 108.
21.„Świerszczyk” 1999, nr 6; 2000, nr 18; 2000, nr 20; 2000, nr 22; 2001, nr 17; 2002, nr 17; 2005, nr 3.
22.Vademecum młodego obywatela: słownik edukacji obywatelskiej, red. A. Karwińska, Kraków 2014.
23.Wißkirchen Ch., Bezpieczni na drodze: historia interaktywna z praktycznymi informacjami, Bielsko-Biała 2015.
24.Wszyscy ludzie rodzą się wolni. Ilustrowana Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Warszawa 2009.
25.Zubrzycka E., Jak przechodzić przez ulicę?, Sopot 2008.
26.Dudak A., Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego, „Przegląd Pedagogiczny” 2014, nr 2, s. 65–73,
27.http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1705.
28.http://dutek.pl/.
29.http://szkoly.szczecin.pl/news/407.
30.http://malymedyk.ump.edu.pl/.
31.www.ump.edu.pl/dydaktyka/maly-medyk.
32.http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/488201,dzieciom-wyjawie-co-piszczy-w-prawieksiazka-prawnicza-dla-dzieci.html.
33.http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/szczecin-ruszyl-uniwersytet-dzieciecy-malypoliglota-zdjecia,2793654,artgal,t,id,tm.html?sesja_gratka=c1728041afb09e39c-539fd8ed4228c8d.
34.http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/szczecin-studia-dla-dzieci-ruszyly-zapisy, 2766382,art,t,id,tm.html.
35.https://pe.szczecin.pl/chapter_201199.asp?soid=E187645A03D34FAAA677D-9892C2E6247.
36.https://pe.szczecin.pl/chapter_201199.asp?soid=F5CE974AF43A412799D1793463E8F12C.
37.https://pl.wikipedia.org/wiki/Powszechna_deklaracja_praw_cz%C5%82owieka.
38.https://uniwersytetdzieci.pl/.
39.O ewolucji praw przyznawanych dziecku, oprac. M. Talarczyk, 28 grudzień 2004 r., http://raf-an.nazwa.pl/sp32/szklarski/images/stories/dokumenty/pedagog/ewolucja_
40.praw_dziecka.pdf.
41.Oferta Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, www.uniwersytet-dzieciecy.pl.
42.Woźniakowska-Fajst D., Edukacja prawna – możliwości, szanse, bariery, Warszawa 2012, http://Raport_Edukacja_prawna _obywateli.pdf.
43.www.dzienniklodzki.pl/artykul/370385,w-lodzi-powstala-pierwsza-ksiazka-oprawie,id,t.html.
44.www.poltext.pl/b1596-bezpieczenstwo-mlodziezy.htm.
45.www.pum.edu.pl/dum.
46.www.zs.waw.pl/105/pedagog-szkolny/133-skrzynka-korczakowska.