Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019 (25)

Rok wydania: 2019
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Zarys sytuacji prawnej współtwórcy utworu audiowizualnego

19 (7-25) Blanka Bułacz Więcej
2.

Prawnokarna ocena samobójstw popełnianych z motywów religijnych

21 (27-47) Zuzanna Gądzik Więcej
3.

Skutki uchwalenia uchwały krajobrazowej – w kontekście projektów i unormowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

18 (49-66) Przemysław Kledzik Więcej
4.

Secesja części terytorium państwa w świetle prawa międzynarodowego publicznego. Zarys problematyki

21 (67-87) Piotr Łaski Więcej
5.

Zasada proporcjonalności a ograniczenia reklamy w uchwałach krajobrazowych

16 (89-104) Andrzej Nałęcz Więcej
6.

Glosa do wyroku SN z dnia 8 października 2008 roku, V CSK 124/08 (krytyczna)

11 (105-115) Iwona Ramus Więcej
7.

Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu a prymat rodziców w wychowaniu dzieci

19 (117-135) Jakub Spurek Więcej
8.

Charakter prawny opłaty reklamowej i jej elementy konstrukcyjne

16 (137-152) Katarzyna Święch-Kujawska Więcej
9.

Treść i zakres znamienia „włamanie” (art. 279 § 1 k.k.) – czy kradzież z włamaniem może nastąpić tylko z pomieszczenia zamkniętego?

25 (153-177) Tomasz Tyburcy Więcej