Search

Result: Found records: 14.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. BEDROHTE ORDNUNGEN UND BEDROHLICHE ORDNUNGEN IN DEN NOVELLEN VON FERDINAND VON SAAR
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
2. Słownik polsko-łaciński Antoniego Bielikowicza (1863–1866) – między słownikiem Lindego a "Słownikiem wileńskim"
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
3. Budowa synonimów głównych w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
4. Long-term demographic change and local socio-cultural patterns: marriages and household structure in 18–20th century Hungary
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
5. Aktywność zawodowa kobiet w Krakowie w II połowie XIX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
6. Niewieści Palladyn . Rzecz o Edwardzie Prądzyńskim
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
7. Kazimierz Rzepecki – idealista i mąż nieidealny Izabeli Moszczeńskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
8. Lvovské emancipantky ve srovnání s českým ženským hnutím na sklonku 19. století. Na příkladu časopisu „Ster“ („Kormidlo“), za redakce Pauliny Kuczalské-Reinschmit (1895–1897)
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Go to
9. Piśmienność mieszkańców Krakowa w pierwszej połowie XIX wieku. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-gospodarcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
10. Legalizacje dzieci w świetle akt Sądu Pokoju Okręgu Radomszczańskiego w latach 1845–1874
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
11. Marriages in the Parish of Płonka Kościelna in the Years 1826–1864
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
12. Polish Emigration Abroad: Regional Structure and Streams of Emigration in the Years 1870–1914 and 1918–1939
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
13. Melodramat jako gatunek „przepisany” (na przykładzie XIX-wiecznych dramatów inspirowanych dziełami Hugo, Mickiewicza, Scotta)
(Rocznik Komparatystyczny)
11 (2020) 2020 Go to
14. Obraz Bogusława X w tekstach historiograficznych do końca XIX wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
Page