Search

Result: Found records: 31.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
2. Metodologiczne podstawy istoty potencjału marketingowego linii lotniczej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
3. The Selected Aspects of Tourism Development – an Example of the Świętokrzyskie Province
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
4. Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw regionu śląskiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
5. Ocena potencjału innowacyjnego organizacji pod kątem wdrożenia rozwiązań IT – założenia modelu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
6. STRUKTURALNO-PRZESTRZENNE ANALIZY POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO W PRZEMYŚLE BUDOWLANYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
7. The economic potential of regions and the development of the transport network. A case study of the regions located alongside the Oder Waterway
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Go to
8. Hiking Trails as the Tourist Potential of Szczytna City and Municipality
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
9. Umiejętności i kwalifikacje pracowników jako potencjał innowacyjności gospodarek
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
10. Wybory strategiczne przedsiębiorstw w kontekście rozwoju potencjału innowacyjności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
11. Actual and Potential Dividends: Reconciling Theory and Practice
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
12. Potencjał społeczno-gospodarczy makroregionów Polski. Case study: makroregion północny, północno-zachodni i południowo-zachodni
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
13. Polski eksport produktów sektora kultury i przemysłów kreatywnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
14. Determining the level of competitiveness and financial capacity of the insurance company
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
15. Atrakcyjność turystyczna miasta Przemyśla w opinii mieszkańców oraz turystów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
16. Zdolności inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w latach 2007–2013
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
17. Związek wzrostu przedsiębiorstwa z płynnością finansową w kontekście posiadanego potencjału wzrostu na przykładzie spółek notowanych na NewConnect
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
18. Podatkowe czynniki kształtujące potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
19. Czynniki endogeniczne gminy jako podstawa rozwoju przestrzeni turystycznej na przykładzie gminy Moryń
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
20. Fregowska kategoria Bedeutung (Frege's Notion of Bedeutung)
(Analiza i Egzystencja)
43 (2018) 2018 Go to
21. Interakcje między potencjałem logistycznym a potencjałem finansowym w sytuacjach kryzysowych – ujęcie teoretyczno-metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
22. Konsument na rynku globalnym – analiza wskaźnikowa potencjału rynkowego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
23. Diversity of the Tourism Potential and Functions in the Roztocze Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
24. Kobieta na rynku pracy – obiekt dyskryminacji czy nieodkryty potencjał?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
25. Od remediacji do sterowania zbiorowymi emocjami. Interferencje dyskursu literackiego i technologii
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
26. Städtische Führungseliten und ihre kirchlichen Großbauprojekte. Zwischen Frömmigkeit, Repräsentation und finanzieller Leistungsfähigkeit
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
27. Mentoring z perspektywy rozwoju kompetencji twórczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
28. Gospodarka regionalna – potencjał województwa opolskiego w świetle rankingu „złota setka”
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Go to
29. Analiza czynników rozwoju kariery sportowej na przykładzie zawodników wysokiej klasy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
30. Inspiracje marksowskie w teoriach wychowania: Antonio Gramsci, Paulo Freire, Martha Nussbaum i inni
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Go to
31. Phytochemical analysis, antioxidant and anticancer activity of Aerva javanica growing in district Karak, Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
(Acta Biologica)
No. 28 2021 Go to
Page