Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 6/2016
Zdolności inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w latach 2007–2013
(Investment Potential of Local Government Units in the Lower Silesian in Period 2007–2013)

Authors: Ewa Gubernat
Keywords: local government unit operating surplus investment potential
Year of publication:2016
Page range:13 (71-83)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The process of realization of investment projects in local government determines the number of consequences. Referring to the investment capacity of local government units and the evaluation of the possibility of financing by the investment, use the analysis of the financial situation of the local government. The aim of the study is to assess the possibility of financing development activities in the units of local government of Lower Silesia in 2007–2013. The empirical material used in the analysis were data from the Ministry of Finance and the Local Data Bank. The study used the method of economic analysis using a pore-him in time and measure the statistical description. The results allow to conclude that at all levels of local government investment capacity measured by the size of the operating surplus accumulated were significantly smaller than the size of the debt. This confirms the fact that a small commitment of own funds in investment projects and reaching for debt instruments.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Doradztwo Samorządowe Curulis.
2.Dafflon, B. (2002). Theory of Subnational Balanced Budget and Debt Control. W: B. Dafflon (red.), Local Public Finance in Europe: Balancing the Budget and Controlling Debt. Chantengam–Northampton: Edward Elgar.
3.Galiński, P. Wykorzystanie nadwyżki operacyjnej do oceny możliwości finansowania inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych. Pobrane z: samorząd.lex.pl (25.03.2016).
4.Miemiec, M., Miemiec, W., Sawicka, K. (2013). Prawo finansów publicznych sektora samorządowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008–2010. Ministerstwo Finansów.
6.Poniatowicz, M., Salachna, J.M., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Skoczylas, W., Świderek, I. (2011). Nadwyżka operacyjna w ocenie zachowania równowagi finansów jednostki samorządu terytorialnego w czasie kryzysu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 687, 225–234.
8.Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, nr 2/54/2014 (2014). Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
9.Surówka, K. (2014). Samorząd terytorialny w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37 (1), 366–378.
10.Swaniewicz P. (2004). Finanse lokalne – teoria i praktyka. Warszawa: Municipium.
11.Ustawa o finansach publicznych z 27.08.2009. Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
12.Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008–2010 (2011). Warszawa: Ministerstwo Finansów.