Search

Result: Found records: 26.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Pole bieli w wierszach Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
2. Leksyka z zakresu chorób i zjawisk chorobowych w czasopiśmie „Twój Maluszek”
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
3. Leksykalno-semantyczne wyznaczniki letnich pejzaży wiejskich w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
4. Leksykalno-semantyczne wyznaczniki wiosennych pejzaży wiejskich w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Go to
5. Nekromancja w historii języka polskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Go to
6. The semantics of "at"
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
7. Porównania w powieści Matka Makryna Jacka Dehnela – ogólna charakterystyka struktury i semantyki
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Go to
8. Z historii nazw demonów domowych rejestrowanych w dobie staro- i średniopolskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Go to
9. Peryfrazy nazw z zakresu ziemskiej przyrody nieożywionej w utworach poetyckich Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Go to
10. Barwa złota w utworach lirycznych Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Go to
11. Wpadać w rozpacz obrazowanie a zmiana znaczenia wyrazu
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Go to
12. Językowe wykładniki barw w międzywojennych wierszach Jana Lechonia
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Go to
13. Barwy w językowej kreacji ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Go to
14. Funkcja barw w językowej kreacji świata fl ory w Dolinie Issy Czesława Miłosza
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Go to
15. Pole czerwieni w wierszach Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Go to
16. Rozwój znaczeniowy wyrażenia pospolite ruszenie w polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Go to
17. O słownictwie Rejowego Wizerunku: o „niszczeniu prawdy”
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Go to
18. Peryfrazy nazw florystycznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Go to
19. Aktualizacje zwrotu 'wyjść z szuflady' w tekstach współczesnej polszczyzny
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Go to
20. Materializm Typu-B i Treść Pojęć Fenomenalnych (Type-B Materialism and the Content of Phenomenal Concepts)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Go to
21. Skojarzenia słowne w kontekście badań etnolingwistycznych. O potrzebie realizacji projektu Polsko-niemiecko-rosyjskiego słownika asocjacyjnego
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Go to
22. Rozwój znaczeniowy zwrotu pokazać, pokazywać plecy w polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Go to
23. A Pragmatic Theory of Everyday Imposition of Words in an Anonymous Thirteenth-Century Commentary on De anima (MS Prague, Metropolitan Chapter, M. 80, ff. 54vA–55rB)
(Analiza i Egzystencja)
54 (2021) 2021 Go to
24. Bandits and/or pirates – the meaning of the words ó λησητής and ó πειρατής in ancient Greek novel
(Studia Maritima)
Vol. 33 2020 2020 Go to
25. Słownictwo związane z pojęciem smutku we współczesnej polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Go to
26. Nazwy żeńskie w polszczyźnie w refleksji językoznawczo-poradnikowej początków XX wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Go to
Page