Search

Result: Found records: 42.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Działalność społeczna w III sektorze na przykładzie szczecińskiego stowarzyszenia Równość na Fali
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Go to
2. Czynniki wpływające na zakupy przez internet
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
3. Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów na podstawie badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
4. The Associations of Selected Lifestyle Patterns and Lung Cancer Risk: An Evidence-based Update
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
5. Secondary sex ratio of nestlings of the blackbird (Turdus merula)
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
6. Bogosian kontra Bogosjan1, czyli Eric Bogosian po polsku
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
7. O sobie, innym i Rudolfie, czyli Marian Pankowski i jego ulubiona figura biograficzna
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
8. The Commodification of Human Body
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
9. Fourier, Reich, Foucault – seksualność w okowach władzy?
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
10. Związki partnerskie mniejszości seksualnych w programach polskich partii politycznych
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Go to
11. Antropologia imago Dei jako odpowiedź na antropologię gender
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
12. Społeczne koszty wdrażania ideologii gender
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
13. Ekologia osoby. Relacyjno-społeczne aspekty funkcjonowania dorosłych dzieci lesbijek i gejów
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
14. Determinanty różnicujące poczucie sensu życia studentów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
15. Świat fabrykowany przez figurę Ojca. Model unisex jako reakcja na patriarchalne status quo (World fabricated by the figure of the Father. Unisex model as a backlash against the patriarchal status quo)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Go to
16. Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
17. Pomiędzy cierpieniem a trywializacją: cielesność trans i jej filmowe reprezentacje
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
18. Determinanty intencji przedsiębiorczych – czy płeć ma znaczenie?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
19. Nazwy mężczyzn homoseksualnych we współczesnym języku polskim
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Go to
20. The Conditions of Practicing Association Football by Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Go to
21. Vom Eros des Alters oder senile Bilder der Liebe. Martin Walsers Physik und Metaphysik der Altersliebe in ausgewählten Romanen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Go to
22. Sexual dimorphism in significant correlations frequency between the characteristics of body trunk and feet in children aged 4 to 6 years
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Go to
23. Konstancja z Denhoffów Sanguszkowa (1716-1791). Przypomnienie życiorysu księżnej, która znalazła schronienie na Pomorzu w burzliwych czasach konfederacji barskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Go to
24. Orchidea – studium o posthumanistycznej (inter)płciowości i seksualności
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Go to
25. Ludzka natura, chrześcijańskie powołanie i płcie
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Go to
26. The lifting of “pontifical secrecy” and the relationship between the state and Church systems of justice in the subject matter of sex offences against minors
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Go to
27. Relation between the injured party being under the influence of alcohol and the liability of the perpetrator due to the crimes under Article 197 of the Polish Criminal Code and Article 198 of the Polish Criminal Code
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2020 (30) 2020 Go to
28. Did the Sex Ratio at Birth Reflect Social and Economic Inequalities? The Pilot Study from the Poznań Province, 1875–1913
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
29. Born to Polish same-sex parents – a case study. A human rights perspective on birth certificate transcriptions
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2020 (32) 2020 Go to
30. Przemoc domowa wobec dzieci i młodzieży szkolnej na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
31. Making Love and Make-Belief: Male Sexual Barter in Dov Freiberg’s To Survive Sobibor
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Go to
32. Idea równości dla społeczności LGBT w kontekście praw człowieka
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
33. Normae substantiales w liście apostolskim papieża Franciszka Vos estis lux mundi w świetle wcześniejszego prawodawstwa powszechnego i polskiego prawa partykularnego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
34. Postulaty de lege ferenda do nowelizacji konstytucji apostolskiej Vos estis lux mundi
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Go to
35. Przyczyny odmowy wszczęcia dochodzenia wstępnego w przypadkach oskarżeń wobec duchownych o czyny contra sextum z osobami małoletnimi
(Studia Paradyskie)
32/2022 2022 Go to
36. Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące dochodzenia wstępnego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny contra sextum wobec małoletnich. Glosa do obowiązujących przepisów
(Colloquia Theologica Ottoniana)
38/2022 2022 Go to
37. The Influence of the Liturgical Calendar on the Seasonality of Conception in Early Modern Poland and Silesia
(Przeszłość Demograficzna Polski)
45, 2023 2023 Go to
38. Sex and Mortality: Changes in the Age Distribution of the Deceased According to Polish Press Obituaries, 1845–1939
(Przeszłość Demograficzna Polski)
45, 2023 2023 Go to
39. The ambiguous beginning of life and the binary pattern – a phenomenological analysis of intersexual experience
(Analiza i Egzystencja)
65 (2024) 2024 Go to
40. Il libro di Paolo e Francesca: amori veri e falsi nella Divina Commedia
(Studia Paradyskie)
33/2023 2023 Go to
41. Przestępstwa seksualne wobec małoletnich w świetle znowelizowanej księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego
(Studia Paradyskie)
33/2023 2023 Go to
42. The Crime of Sexual Exploitation of “Vulnerable Persons” Under the Current Provisions of Canon Law
(Colloquia Theologica Ottoniana)
39/2023 2023 Go to
Page