Search

Result: Found records: 23.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Przesłanki tworzenia europejskiej polityki logistycznej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
2. Wzrost atrakcyjności turystyki wodnej województwa zachodniopomorskiego przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
3. Definicja przedsiębiorstwa jako beneficjenta pomocy publicznej udzielanej na usługi użyteczności publicznej realizowane przez JST
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
4. MULTIPLIKACJA WYDATKÓW BUDŻETU ROLNEGO NA 2016 ROK PRZEZ BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
5. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
6. EWALUACJA POLITYKI SPÓJNOŚCI – ILOŚĆ VERSUS JAKOŚĆ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
7. Badanie przestrzennej jednorodności rozwoju zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
8. The issue of digital divide in rural areas of the European Union
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
9. Przesłanki i narzędzia promocji transportu wodnego śródlądowego w Unii Europejskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
10. Nowe relacje brytyjsko-unijne w świetle Brexitu. Skutki dla Polski
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
11. Sąsiedzkie dylematy na pograniczu polsko-niemieckim w kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Go to
12. Czy jest miejsce na harmonizację pojęcia utworu? Parę słów o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
13. Struktura specjalizacji eksportowej a proces konwergencji państw Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
14. Wpływ polityki Unii Europejskiej na kierunki zmian w polskim systemie edukacji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
15. Nadzieje i obawy Polaków wobec integracji europejskiej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Go to
16. Transgraniczna turystyka medyczna w kontekście regulacji prawnych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
17. Polityka migracyjna a ekonomiczne znaczenie imigracji i emigracji w opinii ekspertów
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 16 (2018) 2018 Go to
18. Notifications of dangerous products from European Union countries in the RAPEX as an e-service
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
19. Similarity of the European Union countries in terms of graduates’ fields of education
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
20. Expenditure on public services in the countries of the European Union. Determinants of fiscal policy and public governance
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
21. Europeizacja okołoakcesyjna Finlandii
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Go to
22. Impact of European Union programs on the activities of the Third Polish Republic’s Parliament in the field of sport in the years 2004-2007
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Go to
23. Wymogi konstytucyjne określone w art. 50 ust. 1 TUE – możliwe procedury podjęcia decyzji o wystąpieniu z Unii Europejskiej w państwach członkowskich
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2022 (37) 2022 Go to
Page