Search

Result: Found records: 20.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Homo Oeconomicus as the Foundation of Educational Practices
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2015 2015 Go to
2. Predictors of Patellofemoral Pain Applying Full Weight Bearing Kinematic MRI
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
3. Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w kontekście idei limitowania kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Go to
4. Czy prawda powinna stanowić istotną wartość dla naukowców?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
5. Książka musi opanować ziemie odzyskane. Z czasów pionierskich książki i czytelnictwa na Pomorzu Zachodnim (1945–1949)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
6. Rola i znaczenie klastrów w rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
7. Wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce we Wspólnej Polityce Rolnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
8. Attitudes of Polish households towards cash payments
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
9. Kreowanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd gminny (na przykładzie miasta Żagania)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
10. Rynek pracy Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
11. Transgressionen im translatorischen Kontext
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
12. Bibliografia zawartości czasopisma "Przegląd Zachodniopomorski" za lata 1968-1969
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1970 1970 Go to
13. Udział Augusta II w kampaniach pomorskich w czasie wielkiej wojny północnej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1960 1960 Go to
14. Samo-dzielność studiowania
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Go to
15. Przemysł spożywczy woj. szczecińskiego 1945-1968
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1972 1972 Go to
16. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10 1958 1958 Go to
17. Początki językoznawstwa szczecińskiego na tle badań językoznawczych w Polsce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Go to
18. Polemika księdza Piotra Skargi z Danielem Cramerem ze Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1972 1972 Go to
19. Indywidualizm – autonomia – wspólnotowość
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Go to
20. Zbigniew Herberts Beziehungen zu Österreich
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Go to
Page