Search

Result: Found records: 13.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Marketing doświadczeń a budowanie interakcji konsumenta w środowisku wirtualnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
2. Determinanty cen uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim w latach 2013-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
3. Porównanie walidatorów do badania dostępności stron WWW
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
4. Prognozowanie trendów rozwoju rynku w Polsce na podstawie danych z preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów w ruchu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
5. Zwyczaje komunikacyjne klientów i poszukiwanie nowoczesnych form promocji na rynku kultury
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
6. Sympozjum naukowe Święty Otton. Apostoł Pomorza (Słupsk, 4 grudnia 2017 r.)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Go to
7. POMERANIA AND THE BALTIC SEA IN THE IMAGINATIVE GEOGRAPHY OF THE POLISH MIDDLE AGES FROM THE END OF THE 10th CENTURY TO THE BEGINNING OF THE 13th CENTURY
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Go to
8. WARIANTOWANIE KONCEPCJI KOLEI METROPOLITALNEJ NA OBSZARZE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W WARUNKACH JEJ KONSTRUOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU METOD INŻYNIERII SYSTEMÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
9. ANALIZA TRENDÓW W KOLEJOWYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
10. Sympozjum naukowe Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pomorza w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, Słupsk, 15 stycznia 2019 r.
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
11. Pomerania in the Medieval and Renaissance Cartography – from the Cottoniana to Eilhard Lubinus
(Studia Maritima)
Vol. 33 2020 2020 Go to
12. Doświadczenie sztuki w fenomenologii kontr-intencjonalnej i nie-intencjonalnej
(Analiza i Egzystencja)
61 (2023) 2023 Go to
13. The United States Holocaust Memorial Museum as a global human rights advocate - that is, about the politicization and institutionalization of the discourse on the Holocaust in the USA
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (19) 2022 2022 Go to
Page