Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.37-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2016 (37)
Polityka zdrowotna w sektorze świadczeniodawców na szczeblu lokalnym
(Health policy in the sector of health care providers at the local level)

Authors: Marcin Kolwitz
Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Keywords: local government health policy health care system health care providers payer
Year of publication:2016
Page range:11 (91-101)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The system transformation in Poland in 1989 caused a transformation in many areas of the political system. Gradual changes were taking place also in the political system associated with the health care system. Systemic reforms in terms of changing the model for insurance, then at insurance - budget, as well as local government reform also involved the decentralization of health policy. Among the many tasks assigned to set up local government units in addition to those in the field of public health was also a function called. founding bodies in the field of ownership of health care institutions. Projects were related to conversion, disposal, of hospitals. The basic problem with the performance of this function and affecting local governments has become a debt of hospitals. Further legislation with fundamental sector Act on medical activity would put local government responsibility for solving the problems of hospitals. These problems are from the basic shortcoming the health care system in Poland that is limiting the benefits associated with the turn of the lack of funding for health care.
Download file

Article file

Bibliography

1.Blok, Z.(1998). Teoria polityki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
2.Frączkiewicz – Wronka, A. ,Saryusz - Wolska, H. (2007). Ochrona zdrowia w działaniach samorządu terytorialnego. W: A. Frączkiewicz – Wronka, S. Kantyka, M. Zrałek (red.), Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
3.Karski, J. B. (2012). Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
4.Prętki, K. (2007). Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce po II wojnie światowej. Poznań : Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia i Monografie. Studia i Monografie.Tom IV.
5.Projekt ustawy o sieci szpitali. Data dostępu 2016-05-31. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/projekty/2029_p.html.
6.Raport NIK.(2014). Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe. Nr ewid.196/2014/P/14/061/KZ D -4101-004/2014.Data opublikowania: 2015-04-22. Pobrane z: http://www.nik.gov.pl/plik/id,8411,vp,10488.pdf.
7.Serwis samorządowy PAP. Niezdrowe skutki. Rozmowa z prezesem Związku Powiatów Polskich starostą bocheńskim Ludwikiem Węgrzynem. O sytuacji SPZOZ. Data opublikowania: 2016-03-15. Pobrane z: http://samorzad.pap.pl/depesze/ redakcyjne/zdrowie/ 162434/Niezdrowe-skutki--O-sytuacji-SPZOZ-z-prezesem-ZPP.
8.Sytuacja finansowa szpitali w Polsce. Edycja 2014.Magellan. Data dostępu 2016-05-31. Pobrane z: http://www.magellansa.pl/Portals/1/Files/Raporty%20rynkowe/ Raport_Sytuacja%20finansowa%20szpitali%20w%20Polsce.pdf.
9.Tomczyk, R. ( 2014). Polityka społeczna UE w aspekcie koordynacji zabezpieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica 30 ( 839), 5-22.