Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.45-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2018 (45)
Granty sołeckie jako forma aktywizacji społeczności wiejskich w województwie zachodniopomorskim

Autorzy: Bartłomiej H. Toszek
Słowa kluczowe: rozwój obszarów wiejskich aktywizacja mieszkańców wsi samorząd województwa województwo zachodniopomorskie
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (49-58)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zasadniczym celem organizowanego przez samorząd województwa zachodniopomorskiego w latach 2017 i 2018 konkursu Granty Sołeckie była aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich. Analiza porównawcza tych dwóch edycji pokazuje, że zamiar ten został zrealizowany jedynie częściowo. Granty sołeckie nie są bowiem elementem polityki społecznej prowadzonej w ramach zrównoważonego rozwoju regionalnego, lecz jedynie doraźnym, nieskonkretyzowanym i ograniczonym pod względem oddziaływania instrumentem, którego znaczenie dla integrowania wspólnot wiejskich jest umiarkowane.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Stanny, M. (2014). Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spoj¬rzenie. Wieś i Rolnictwo, 1 (162), 123–138.
2.Wydział Rolnictwa i Rybactwa (2017a). Granty sołeckie – ewaluacja. Archiwum Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, WRiR AB.
3.Wydział Rolnictwa i Rybactwa (2017b). Lista rankingowa uczestników konkursu Marszałka Województwa Zachodnio¬pomorskiego „Granty sołeckie 2017”. Pobrane z: http://www.grantysoleckie.wzp.pl/wyniki-konkursu (30.03.2018).
4.Wydział Rolnictwa i Rybactwa (2017c). Rejestr roboczy – wg powiatów. Archiwum Biura ds. Modernizacji i Promocji Obszarów Wiejskich w Wydziale Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopo¬morskiego, WRiR-IV MP 0.
5.Wydział Rolnictwa i Rybactwa (2018a). Wykaz zgłoszonych projektów. Materiały Biura Modernizacji i Promocji Ob¬szarów Wiejskich w Wydziale Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomor¬skiego, WRiR-IV 3031.3.1-559.2018.
6.Wydział Rolnictwa i Rybactwa (2018b). Konkurs Granty sołeckie. Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Za¬chodniopomorskiego.
7.Wydział Rolnictwa i Rybactwa (2018c). Zestawienie ilościowe ‘Granty sołeckie 2018’ na dzień 22.03.2018 r. Materiały Biura ds. Modernizacji i Promocji Obszarów Wiejskich w Wydziale Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkow¬skiego Województwa Zachodniopomorskiego, WRiR-IV AC 0.
8.Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2017a). Uchwała Nr 178/17 Zarządu Województwa Zachodniopo¬morskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie organizacji konkursu pn. „Granty sołeckie 2017”. Archiwum Biu¬ra Modernizacji i Promocji Obszarów Wiejskich w Wydziale Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, WRiR-IV MP 170201.1. Pobrane z: http://bip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr- 17817-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego (30.03.2018).
9.Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2017b). Regulamin Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopo¬morskiego „Granty sołeckie 2017”. Załącznik do uchwały NR 178/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskie¬go z dnia 6 lutego 2017 r. Archiwum Biura Modernizacji i Promocji Obszarów Wiejskich w Wydziale Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, WRiR-IV MP 170201.1. Pobrane z: http://bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/regulamingrantysoleckie_0.pdf (30,03,2018).
10.Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2018a). Uchwała Nr 129/18 Zarządu Województwa Zachodniopo¬morskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie organizacji konkursu pn. „Granty sołeckie 2018”. Pobrane z: http:// bip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-12918-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-dnia-29-stycznia-2018-r (30.03.2018).
11.Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2018b). Regulamin Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018”. Załącznik do Uchwały Nr 129/18.
12.Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. Materiały Biura Modernizacji i Promocji Obszarów Wiejskich w Wydziale Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, WRiR-IV BT GS18.1.6. Pobrane z: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/180129.1z2regu¬lamingrantysoleckie.pdf (30.03.2018).